IKRAR SILAT SENI GAYONG

Bismillah hir rahman nir rahim

Bahawasanya - kami ahli-ahli Gayong - mengaku taat setia - menjadi murid Silat Seni Gayong dan ahli Gayong.

Bahawasanya:

Kami mengaku taat setia kepada Allah
Kami mengaku taat setia kepada baginda Rasulullah (s.a.w)
Kami mengaku taat setia kepada guru kami
Kami mengaku taat setia kepada ibu dan ayah kami
Kami mengaku taat setia kepada negara kami
Kami mengaku taat setia kepada saudara se-Gayong dengan kami.

Bahawasanya - kami mengaku - taat setia - ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong
Raja Permaisuri Agong dan
Sultan-sultan yang memerintah - di seluruh Tanah Melayu.

Ya Allah Ya Tuhan kami
Kau murahkanlah rezeki kami
Kau panjangkanlah umur kami dan kedua ibu bapa kami
Kau tetapkanlah iman kami
Kau lindungilah kami - daripada - segala mala petaka - jin dan iblis - dan manusia - yang niat khianat - ke atas diri kami dan negara kami.

Amin Amin Ya Rabbal 'Alamin