Make your own free website on Tripod.com

Aksi Buah Tangkapan Kunci Mati

Aksi Oleh Cikgu Abd.Ghafar(Jebat)Abd.Majid dan Cikgu Zulkarnain Awang

Kunci Mati 1 - Kilas Sawa Berendam

Kunci Mati 2 - Kilas Payung

Kunci Mati 3 - Kilas Sangga Maut

Kunci Mati 4 - Kacip Emas

Kunci Mati 5 - Patah Dayung

Kunci Mati 6 - Cekak Banting

Kunci Mati 7 - Kacip Selak Emas

Kunci Mati 8 - Pasung Cina

Kunci Mati 9 - Tali Gantung

Kunci Mati 10 - Kilas Dayung Tali Gantung